PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

PDF_set_border_style

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_set_border_styleStabilește stilul bordurii adnotărilor [învechit]

Descrierea

bool PDF_set_border_style ( resource $pdfdoc , string $style , float $width )

Stabilește stilul bordurii diferitor tipuri de adnotări. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Această funcție este învechită începând cu PDFlib versiunea 6, utilizați opțiunile borderstyle și linewidth în PDF_create_annotation() în loc.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-4
Captain Len
14 years ago
If width = 0, the annotation borders will be invisible.
To Top