Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

PDF_setlinecap

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_setlinecapStabilește parametrul capului de linie

Descrierea

bool PDF_setlinecap ( resource $p , int $linecap )

Stabilește parametrul linecap pentru a controla forma de la capătul unei căi în ce privește trasarea.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top