International PHP Conference 2019 - Spring Edition

PDF_setmiterlimit

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_setmiterlimitStabilește limita mitrei

Descrierea

bool PDF_setmiterlimit ( resource $pdfdoc , float $miter )

Stabilește limita mitrei. Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top