ScotlandPHP

ps_curveto

(PECL ps >= 1.1.0)

ps_curvetoDraws a curve

Descrierea

bool ps_curveto ( resource $psdoc , float $x1 , float $y1 , float $x2 , float $y2 , float $x3 , float $y3 )

Add a section of a cubic Bézier curve described by the three given control points to the current path.

Parametri

psdoc

Resource identifier of the postscript file as returned by ps_new().

x1

x-coordinate of first control point.

y1

y-coordinate of first control point.

x2

x-coordinate of second control point.

y2

y-coordinate of second control point.

x3

x-coordinate of third control point.

y3

y-coordinate of third control point.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top