php[world] 2018 - Call for Speakers

ps_setlinewidth

(PECL ps >= 1.1.0)

ps_setlinewidthSets width of a line

Descrierea

bool ps_setlinewidth ( resource $psdoc , float $width )

Sets the line width for all following drawing operations.

Parametri

psdoc

Resource identifier of the postscript file as returned by ps_new().

width

The width of lines in points.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top