Mid-Atlantic Developer Conference

session_pgsql_reset

(PECL session_pgsql SVN)

session_pgsql_resetReset connection to session database servers

Descrierea

bool session_pgsql_reset ( void )

Reset the connection to the session database servers.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top