PHP 7.1.0 Release Candidate 4 Released

simplexml_import_dom

(PHP 5, PHP 7)

simplexml_import_domGet a SimpleXMLElement object from a DOM node.

Descrierea

SimpleXMLElement simplexml_import_dom ( DOMNode $node [, string $class_name = "SimpleXMLElement" ] )

This function takes a node of a DOM document and makes it into a SimpleXML node. This new object can then be used as a native SimpleXML element.

Parametri

node

A DOM Element node

class_name

You may use this optional parameter so that simplexml_import_dom() will return an object of the specified class. That class should extend the SimpleXMLElement class.

Valorile întoarse

Returns a SimpleXMLElement sau FALSE în cazul eșecului.

Avertizare

Această funcție poate întoarce valoarea Boolean FALSE, dar poate de asemenea întoarce o valoare non-Boolean care evaluează în FALSE. Vă rugăm să citiți secțiunea despre tipul Boolean pentru informații suplimentare. Utilizați operatorul === pentru a verifica valoarea întoarsă de această funcție.

Exemple

Example #1 Importing DOM

<?php
$dom 
= new DOMDocument;
$dom->loadXML('<books><book><title>blah</title></book></books>');
if (!
$dom) {
    echo 
'Error while parsing the document';
    exit;
}

$s simplexml_import_dom($dom);

echo 
$s->book[0]->title;
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

blah

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-5
brandonkirsch at perceptionilluminates dot com
3 years ago
simplexml_import_dom() will accept DOMNodes or other SimpleXMLElements.  This has a useful purpose if you are extending the SimpleXMLElement class and would prefer the xpath() method to return your class extension instead of basic SimpleXMLElements.  For example:

class MySimpleXML extends SimpleXMLElement{
    public function xpath($xpath){
        $return = array();
        $simpleXmls = parent::xpath($xpath); // run SimpleXMLElement xpath, returning an array of SimpleXMLElements
        foreach($simpleXmls as $xml){
            $return[] = simplexml_import_dom($xml,'MySimpleXML'); // copy SimpleXMLElement, returning as MySimpleXML instance
        }
        return $return;
    }
}

Now I can create an instance of MySimpleXML, run an xpath, and get my results back as an array of MySimpleXML elements instead of the native SimpleXMLElement:

$mySimpleXml = new mySimpleXml('<root><node/></root>');

$array = $mySimpleXml->xpath('/root/node'); // returns array with a single MySimpleXml object
To Top