PHPerKaigi 2019

sodium_unpad

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_unpadRemove padding data

Descrierea

sodium_unpad ( string $padded , int $length ) : string

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

padded

length

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top