php[world] 2018 - Call for Speakers

ssh2_publickey_remove

(PECL ssh2 >= 0.10)

ssh2_publickey_remove Remove an authorized publickey

Descrierea

bool ssh2_publickey_remove ( resource $pkey , string $algoname , string $blob )

Removes an authorized publickey.

Parametri

pkey

Publickey Subsystem Resource

algoname

Publickey algorithm (e.g.): ssh-dss, ssh-rsa

blob

Publickey blob as raw binary data

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Note

Notă: Subsistemul de chei publice este utilizat pentru a gestiona cheile publice de pe un server la care clientul este deja autentificat. Pentru autentificare pe un sistem îndepărtat utilizând autentificarea cu chei publice, utilizați funcția ssh2_auth_pubkey_file() în loc.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top