PHP 7.2.0 Beta 1 Released

stats_rand_gen_int

(PECL stats >= 1.0.0)

stats_rand_gen_intGenerates random integer between 1 and 2147483562

Descrierea

int stats_rand_gen_int ( void )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top