php[world] 2018 - Call for Speakers

svn_delete

(PECL svn >= 0.4.0)

svn_deleteDelete items from a working copy or repository

Descrierea

bool svn_delete ( string $path [, bool $force = FALSE ] )

Deletes the file, directory or symbolic link at path from the working directory. The item will be deleted from the repository the next time you call svn_commit() on the working copy.

Parametri

path

Path of item to delete.

Notă: Căile relative vor fi rezolvate ca și cum directorul curent este cel ce conține binarul PHP. Pentru a utiliza directorul de lucru al scriptului apelant, utilizați realpath() sau dirname(__FILE__).

force

If TRUE, the file will be deleted even if it has local modifications. Otherwise, local modifications will result in a failure. Default is FALSE

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top