PHP 5.6.0 released

swf_shapefilloff

(PHP 4)

swf_shapefilloffTurns off filling

Descrierea

void swf_shapefilloff ( void )

Turns off filling for the current shape.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top