PHP 5.6.0 released

swf_startshape

(PHP 4)

swf_startshapeStart a complex shape

Descrierea

void swf_startshape ( int $objid )

Starts a complex shape.

Parametri

objid

The object id.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Vedeți de asemenea

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top