PHP 5.6.22 is available

sybase_min_server_severity

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

sybase_min_server_severitySets minimum server severity

Descrierea

void sybase_min_server_severity ( int $severity )

sybase_min_server_severity() sets the minimum server severity level.

Parametri

severity

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Note

Notă: Această funcție este disponibilă numai în cazul utilizării bibliotecii de interfață CT către Sybase, și nu a bibliotecii DB.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top