udm_free_agent

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5 <= 5.0.5, PECL mnogosearch >= 1.0.0)

udm_free_agentFree mnoGoSearch session

Descrierea

int udm_free_agent ( resource $agent )

Freeing up memory allocated for agent session.

Parametri

agent

A link to Agent, received after call to udm_alloc_agent().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top