PHP 5.4.31 Released

udm_open_stored

(PHP 4 >= 4.2.0)

udm_open_storedOpen connection to stored

Descrierea

int udm_open_stored ( resource $agent , string $storedaddr )

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top