variant_int

(PHP 5, PHP 7)

variant_intReturns the integer portion of a variant

Descrierea

mixed variant_int ( mixed $variant )

Gets the integer portion of a variant.

Parametri

variant

The variant.

Notă:

Ca și în cazul tuturor funcțiilor aritmetice de variante, parametrii pentru această funcție pot fi sau de un tip PHP indigen (integer, string, floating point, boolean sau NULL), sau o instanță a claselor COM, VARIANT sau DOTNET. Tipurile PHP indigene vor fi convertite în variante utilizând aceleași reguli ca și cele din constructorul VARIANT clasei. De la obiectele COM și DOTNET se va lua valoarea proprietății lor implicite și va fi utilizată ca valoare a variantei.

Funcțiile aritmetice ale variantelor sunt niște învelișuri ale funcțiilor denumite similar în biblioteca COM; pentru informații suplimentare despre aceste funcții consultați biblioteca MSDN. Funcțiile PHP sunt denumite un pic diferit; spre exemplu, variant_add() din PHP corespunde cu VarAdd() în documentația MSDN.

Valorile întoarse

If variant is negative, then the first negative integer greater than or equal to the variant is returned, otherwise returns the integer portion of the value of variant.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top