Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

variant_mul

(PHP 5, PHP 7)

variant_mulMultiplies the values of the two variants

Descrierea

mixed variant_mul ( mixed $left , mixed $right )

Multiplies left by right.

Parametri

left

The left operand.

right

The right operand.

Boolean values are converted to -1 for FALSE and 0 for TRUE.

Notă:

Ca și în cazul tuturor funcțiilor aritmetice de variante, parametrii pentru această funcție pot fi sau de un tip PHP indigen (integer, string, floating point, boolean sau NULL), sau o instanță a claselor COM, VARIANT sau DOTNET. Tipurile PHP indigene vor fi convertite în variante utilizând aceleași reguli ca și cele din constructorul VARIANT clasei. De la obiectele COM și DOTNET se va lua valoarea proprietății lor implicite și va fi utilizată ca valoare a variantei.

Funcțiile aritmetice ale variantelor sunt niște învelișuri ale funcțiilor denumite similar în biblioteca COM; pentru informații suplimentare despre aceste funcții consultați biblioteca MSDN. Funcțiile PHP sunt denumite un pic diferit; spre exemplu, variant_add() din PHP corespunde cu VarAdd() în documentația MSDN.

Valorile întoarse

Variant Multiplication Rules
If Then
Both expressions are of the string, date, character, boolean type Multiplication
One expression is a string type and the other a character Multiplication
One expression is numeric and the other is a string Multiplication
Both expressions are numeric Multiplication
Either expression is NULL NULL is returned
Both expressions are empty Empty string is returned

A se vedea și

  • variant_div() - Returns the result from dividing two variants
  • variant_idiv() - Converts variants to integers and then returns the result from dividing them

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top