PHP 5.5.16 is released

w32api_register_function

(PHP 4 >= 4.2.0)

w32api_register_functionRegisters function function_name from library with PHP

Descrierea

bool w32api_register_function ( string $library , string $function_name , string $return_type )

This function tries to find the function_name function in library, and tries to import it into PHP.

Parametri

library

The library name, as a string.

function_name

The function name, as a string.

return_type

The function will be registered with the given return_type. This type can be a generic PHP type, or a type defined with w32api_deftype(). All type names are case sensitive. Built in type names should be provided in lowercase.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top