xmlrpc_get_type

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

xmlrpc_get_typeObține tipul xmlrpc pentru o valoare PHP

Descrierea

string xmlrpc_get_type ( mixed $value )
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Această funcție este utilă în special pentru string-uri base64 și datetime.

Parametri

value

Valoarea PHP

Valorile întoarse

Întoarce tipul XML-RPC.

Exemple

Example #1 Exemplu cu tip XML-RPC

<?php
echo xmlrpc_get_type(null) . "\n"// base64
echo xmlrpc_get_type(false) . "\n"// boolean
echo xmlrpc_get_type(1) . "\n"// int
echo xmlrpc_get_type(1.0) . "\n"// double
echo xmlrpc_get_type("") . "\n"// string
echo xmlrpc_get_type(array()) . "\n"// array
echo xmlrpc_get_type(new stdClass) . "\n"// array
echo xmlrpc_get_type(STDIN) . "\n"// int
?>

A se vedea și

  • xmlrpc_set_type() - Stabilește tipul xmlrpc, base64 sau datetime, pentru o valoare string PHP

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
hfuecks at pinkgoblin dot com
15 years ago
This function returns the type of a PHP variable in XML-RPC terms. It won't "spot" base64 or iso8601 types unless they have been defined using xmlrpc_set_type().

For iso8601 type it returns "datetime".

Otherwise it returns strings corresponding directly the XML-RPC data types e.g. "struct","int","string","base64" etc.
To Top