PHP 5.4.36 Released

XMLWriter::writePI

xmlwriter_write_pi

(PHP 5 >= 5.1.2, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writePI -- xmlwriter_write_piWrites a PI

Descrierea

Stil obiect-orientat

bool XMLWriter::writePI ( string $target , string $content )

Stil procedural

bool xmlwriter_write_pi ( resource $xmlwriter , string $target , string $content )

Writes a processing instruction.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

target

The target of the processing instruction.

content

The content of the processing instruction.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Vedeți de asemenea

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
ghargoil at remove dot gmx dot this dot net
8 years ago
Just wanted to point out that if you do the following code in php, you can generate a simple php page with a stylesheet.

<?php
        $res
= xmlwriter_open_memory();
       
xmlwriter_set_indent_string($res, "\t");
       
xmlwriter_start_document($res);
       
xmlwriter_write_pi($res, "xml-stylesheet", "type=\"text/xml\" href=\"yourstyle.xsl\"");
       
xmlwriter_end_document($res);
       
$string = xmlwriter_output_memory($res);
        echo
$string;
?>

This results in the following:
X-Powered-By: PHP/5.1.4
Content-type: text/html

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xml" href="yourstyle.xsl"?>
To Top