Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

xslt_set_scheme_handler

(PHP 4 >= 4.0.5)

xslt_set_scheme_handlerSet Scheme handlers for a XSLT processor

Descrierea

void xslt_set_scheme_handler ( resource $xh , array $handlers )

Set Scheme handlers on the resource handle given by xh.

Parametri

xh

Identificatorul legăturii procesorului XSLT creat cu ajutorul xslt_create().

handlers

Scheme handlers should be an array with the format (all elements are optional):

array(
[get_all] => get all handler,
[open] => open handler,
[get] => get handler,
[put] => put handler,
[close] => close handler
)

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top