yaz_close

(PHP 4 >= 4.0.1, PECL yaz >= 0.9.0)

yaz_closeClose YAZ connection

Descrierea

bool yaz_close ( resource $id )

Closes the connection given by parameter id.

Notă:

This function will only close a non-persistent connection opened by setting the persistent option to FALSE with yaz_connect().

Parametri

id

The connection resource returned by yaz_connect().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top