GearmanWorker::work

(PECL gearman >= 0.5.0)

GearmanWorker::workWait for and perform jobs

Descrierea

public bool GearmanWorker::work ( void )

Waits for a job to be assigned and then calls the appropriate callback function. Issues an E_WARNING with the last Gearman error if the return code is not one of GEARMAN_SUCCESS, GEARMAN_IO_WAIT, or GEARMAN_WORK_FAIL.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 GearmanWorker::work() example

<?php

# create the worker
$worker = new GearmanWorker(); 

# add the default job server (localhost)
$worker->addServer(); 

# add the reverse function
$worker->addFunction("reverse""my_reverse_function"); 

# start te worker listening for job submissions
while ($worker->work()); 
 
function 
my_reverse_function($job

  return 
strrev($job->workload()); 
}

?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top