PHP 7.2.7 Released

Gmagick::getimagebordercolor

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::getimagebordercolorReturns the image border color

Descrierea

public GmagickPixel Gmagick::getimagebordercolor ( void )

Returns the image border color.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

GmagickPixel object representing the color of the border

Erori/Excepții

Emite o GmagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top