Gmagick::getimagerenderingintent

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::getimagerenderingintentGets the image rendering intent

Descrierea

public int Gmagick::getimagerenderingintent ( void )

Gets the image rendering intent

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Extracts a region of the image and returns it as a a new wand

Erori/Excepții

Emite o GmagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top