php[world] 2018 - Call for Speakers

Gmagick::getsamplingfactors

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::getsamplingfactorsGets the horizontal and vertical sampling factor

Descrierea

public array Gmagick::getsamplingfactors ( void )

Gets the horizontal and vertical sampling factor.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns an associative array with the horizontal and vertical sampling factors of the image.

Erori/Excepții

Emite o GmagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top