PHP 7.2.7 Released

Gmagick::nextimage

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::nextimageMoves to the next image

Descrierea

public bool Gmagick::nextimage ( void )

Associates the next image in the image list with an Gmagick object.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Erori/Excepții

Emite o GmagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top