HaruDoc::getPageLayout

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::getPageLayoutGet current page layout

Descrierea

int HaruDoc::getPageLayout ( void )

Get the current page layout. See HaruDoc::setPageLayout() for the list of possible values.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the page layout currently set in the document or FALSE if page layout was not set. See HaruDoc::setPageLayout() for the list of possible values.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top