The 5th Annual China PHP Conference

HaruDoc::resetStream

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::resetStreamRewind the temporary stream

Descrierea

bool HaruDoc::resetStream ( void )

Rewinds the temporary stream of the document.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top