HaruDoc::saveToStream

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::saveToStreamSave the document into a temporary stream

Descrierea

bool HaruDoc::saveToStream ( void )

Saves the document data into a temporary stream.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns TRUE on success.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top