PHP 7.2.7 Released

HaruFont::getEncodingName

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruFont::getEncodingNameGet the name of the encoding

Descrierea

string HaruFont::getEncodingName ( void )

Get the name of the font encoding.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the name of the font encoding.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top