HaruPage::getCurrentTextPos

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getCurrentTextPosGet the current position for text printing

Descrierea

array HaruPage::getCurrentTextPos ( void )

Get the current position for text printing.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the current position for text printing as an array with 2 elements - "x" and "y".

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top