PHP 7.2.7 Released

HaruPage::getGrayStroke

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getGrayStrokeGet the current stroking color

Descrierea

float HaruPage::getGrayStroke ( void )

Get the current stroking color.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the current stroking color.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top