PHP 7.2.7 Released

HaruPage::getMiterLimit

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getMiterLimitGet the value of miter limit

Descrierea

float HaruPage::getMiterLimit ( void )

Get the value of the miter limit.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the value of the miter limit.

Erori/Excepții

Emite un HaruException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top