International PHP Conference 2015

HttpMessage::fromString

(PECL pecl_http 0.10.0-1.3.3)

HttpMessage::fromStringCreate HttpMessage from string

Descrierea

static public HttpMessage HttpMessage::fromString ([ string $raw_message [, string $class_name = "HttpMessage" ]] )

Create an HttpMessage object from a string.

Acest pseudonim al funcției este învechit și există numai din motivul păstrării compatibilității cu versiunile anterioare. Utilizarea acestei funcții nu este recomandată, deoarece ea poate fi eliminată din PHP în viitor.

Parametri

raw_message

a single or several consecutive HTTP messages

class_name

a class extending HttpMessage

Valorile întoarse

Returns an HttpMessage object on success or NULL on failure.

Erori/Excepții

Throws HttpMalformedHeadersException.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top