HttpResponse::setLastModified

(PECL pecl_http >= 0.12.0)

HttpResponse::setLastModifiedSet last modified

Descrierea

static bool HttpResponse::setLastModified ( int $timestamp )

Set a custom Last-Modified date.

Parametri

timestamp

Unix timestamp representing the last modification time of the sent entity

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Vedeți de asemenea

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top