PHP 5.6.0RC3 is available

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

Hyperwave configuration options
Denumirea Valoarea implicită Poate fi modificată Jurnalul modificărilor
hyperwave.allow_persistent "0" PHP_INI_SYSTEM Available since PHP 4.3.2. Removed in PHP 5.0.0.
hyperwave.default_port "418" PHP_INI_ALL Removed in PHP 5.0.0.
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top