PHP 7.2.7 Released

hw_api_object::assign

(PHP 4, PHP 5 < 5.2.0, PECL hwapi SVN)

hw_api_object::assignClones object

Descrierea

bool hw_api_object::assign ( array $parameter )

Clones the attributes of an object.

Parametri

parameter

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top