Imagick::addNoiseImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::addNoiseImageAdds random noise to the image

Descrierea

bool Imagick::addNoiseImage ( int $noise_type [, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )

Adds random noise to the image.

Parametri

noise_type

The type of the noise. Refer to this list of noise constants.

channel

Înscrieți orice constantă a canalului care este validă pentru modul de canal. Pentru a aplica operația asupra mai multor canale, combinați constante de canal utilizând operatori binari. Valoarea implicită este Imagick::CHANNEL_DEFAULT. Iată lista de referință a constantelor de canal

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top