Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

Imagick configuration options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
imagick.locale_fix FALSE PHP_INI_ALL Available since Imagick 2.1.0
imagick.progress_monitor FALSE PHP_INI_SYSTEM Available since Imagick 2.2.2
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

imagick.locale_fix boolean

Fixes a drawing bug with locales that use ',' as float separators.

imagick.progress_monitor boolean

Used to enable the image progress monitor.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top