ScotlandPHP 2019

Imagick::decipherImage

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::decipherImageDeciphers an image

Descrierea

Imagick::decipherImage ( string $passphrase ) : bool

Deciphers image that has been enciphered before. The image must be enciphered using Imagick::encipherImage(). Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.3.9 sau ulterior.

Parametri

passphrase

The passphrase

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top