PHP 7.2.9 Released

Imagick::deleteImageArtifact

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::deleteImageArtifactDelete image artifact

Descrierea

bool Imagick::deleteImageArtifact ( string $artifact )

Deletes an artifact associated with the image. The difference between image properties and image artifacts is that properties are public and artifacts are private. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.5.7 sau ulterior.

Parametri

artifact

The name of the artifact to delete

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top