Imagick::displayImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::displayImageDisplays an image

Descrierea

Imagick::displayImage ( string $servername ) : bool

This method displays an image on a X server.

Parametri

servername

The X server name

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top