Bulgaria PHP Conference

Imagick::equalizeImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::equalizeImageEqualizes the image histogram

Descrierea

bool Imagick::equalizeImage ( void )

Equalizes the image histogram.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top