International PHP Conference 2019 - Spring Edition

Imagick::equalizeImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::equalizeImageEqualizes the image histogram

Descrierea

bool Imagick::equalizeImage ( void )

Equalizes the image histogram.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

Exemple

Example #1 Imagick::equalizeImage()

<?php
function equalizeImage($imagePath) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->equalizeImage();
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top