PHP 7.1.21 Released

Imagick::floodFillPaintImage

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::floodFillPaintImageChanges the color value of any pixel that matches target

Descrierea

bool Imagick::floodFillPaintImage ( mixed $fill , float $fuzz , mixed $target , int $x , int $y , bool $invert [, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )

Changes the color value of any pixel that matches target and is an immediate neighbor. This method is a replacement for deprecated Imagick::paintFloodFillImage(). Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.3.8 sau ulterior.

Parametri

fill

ImagickPixel object or a string containing the fill color

fuzz

Mărimea difuziei. Spre exemplu dacă stabiliți difuzia la 10, atunci culoarea roșie de intensitățile 100 și 102 respectiv sunt interpretate ca aceeași culoare.

target

ImagickPixel object or a string containing the target color to paint

x

X start position of the floodfill

y

Y start position of the floodfill

invert

If TRUE paints any pixel that does not match the target color.

channel

Înscrieți orice constantă a canalului care este validă pentru modul de canal. Pentru a aplica operația asupra mai multor canale, combinați constante de canal utilizând operatori binari. Valoarea implicită este Imagick::CHANNEL_DEFAULT. Iată lista de referință a constantelor de canal

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Exemple

Example #1 Imagick::floodfillPaintImage() example

<?php

/* Create new imagick object */
$im = new Imagick();

/* create red, green and blue images */
$im->newImage(10050"red");
$im->newImage(10050"green");
$im->newImage(10050"blue");

/* Append the images into one */
$im->resetIterator();
$combined $im->appendImages(true);

/* Save the intermediate image for comparison */
$combined->writeImage("floodfillpaint_intermediate.png");

/* The target pixel to paint */
$x 1;
$y 1;

/* Get the color we are painting */
$target $combined->getImagePixelColor($x$y);

/* Paints pixel in position 1,1 black and all neighboring 
   pixels that match the target color */
$combined->floodfillPaintImage("black"1$target$x$yfalse);

/* Save the result */
$combined->writeImage("floodfillpaint_result.png");
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Output of example : Imagick::floodfillPaintImage()
Output of example : Imagick::floodfillPaintImage()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top