SunshinePHP 2019

Imagick::flopImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::flopImageCreates a horizontal mirror image

Descrierea

bool Imagick::flopImage ( void )

Creates a horizontal mirror image by reflecting the pixels around the central y-axis.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

Exemple

Example #1 Imagick::flopImage()

<?php
function flopImage($imagePath) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->flopImage();
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-9
Lee
6 years ago
They mean, "Creates a vertical mirror image by reflecting the pixels around the central x-axis."
To Top