Imagick::getColorspace

(PECL imagick 0.9.10-0.9.9)

Imagick::getColorspaceGets the colorspace

Descrierea

int Imagick::getColorspace ( void )

Gets the global colorspace value. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.5.7 sau ulterior.

Valorile întoarse

Returns an integer which can be compared against COLORSPACE constants.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top