Imagick::getImageAlphaChannel

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::getImageAlphaChannelGets the image alpha channel

Descrierea

Imagick::getImageAlphaChannel ( void ) : int

Gets the image alpha channel value. The returned value is one of the alpha channel constants. Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.4.0 sau ulterior.

Valorile întoarse

Returns a constant defining the current alpha channel value. Refer to this list of alpha channel constants.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top