Imagick::getImageChannelDistortions

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::getImageChannelDistortionsGets channel distortions

Descrierea

Imagick::getImageChannelDistortions ( Imagick $reference , int $metric [, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] ) : float

Compares one or more image channels of an image to a reconstructed image and returns the specified distortion metrics Această metodă este disponibilă dacă Imagick a fost compilat cu ImageMagick de versiunea 6.4.4 sau ulterior.

Parametri

reference

Imagick object containing the reference image

metric

Refer to this list of metric type constants.

channel

Înscrieți orice constantă a canalului care este validă pentru modul de canal. Pentru a aplica operația asupra mai multor canale, combinați constante de canal utilizând operatori binari. Valoarea implicită este Imagick::CHANNEL_DEFAULT. Iată lista de referință a constantelor de canal

Valorile întoarse

Returns a double describing the channel distortion.

Erori/Excepții

Emite ImagickException în caz de eroare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top